Integritetspolicy

Integritetspolicy för Cryoterapi Skutskär
Cryoterapi Skutskär ("vi", "oss" eller "vår") är engagerade i att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar personuppgifter som du tillhandahåller på vår webbplats.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi kan samla in personuppgifter från dig när du besöker vår webbplats, fyller i formulär eller använder andra tjänster som vi tillhandahåller. Dessa uppgifter kan inkludera:
Ditt namn
Din adress
Ditt telefonnummer
Din e-postadress
Andra personuppgifter som du väljer att tillhandahålla
Vi kan också automatiskt samla in teknisk information om din enhet, inklusive din IP-adress, webbläsarinformation, tidszon, operativsystem och plattform.
Hur använder vi personuppgifterna?
Vi kan använda personuppgifterna för att:
Ge dig information om våra tjänster och behandlingar
Bearbeta dina betalningar och beställningar
Skicka dig marknadsföringsmeddelanden (om du har godkänt detta)
Kommunicera med dig angående din behandling och eftervård
Förbättra vår webbplats och våra tjänster
Uppfylla våra juridiska och regleringsmässiga skyldigheter
Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller dela dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.
Hur skyddar vi personuppgifterna?
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig åtkomst eller utlämnande. Vi begränsar också åtkomsten till personuppgifterna till endast de anställda och leverantörer som behöver ha tillgång till dem för att utföra sina arbetsuppgifter.
Hur länge sparar vi personuppgifterna?
Vi sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen som de samlades in för, eller så länge som krävs enligt lag.
Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av dina personuppgifter som vi har om dig. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dem, om det är tillämpligt. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss på nedan angiven adress.
 

Värdegrund

Starkt kundfokus.
Ärlighet mot kunder och medarbetare.
Innovativt tänkande.